KS 1030

Interkonekty audio Select

KS1030 zawiera w sobie technologie zaczerpniętą z przewodu głośnikowego modelu 88 Black Pearl. Wykorzystywane są cztery srebrne przewody splecione tak, że przenoszące sygnał dodatni i ujemny krzyżują się pod kątem prostym. W przewodzie zastosowano także technologie zapewniające minimalizację zakłóceń akustycznych i elektrodynamicznych.

Łącza

  • WBT-0102 Cu
  • WBT-0102 Ag