Naked

Wrażliwość dyrygenta pozwala na swobodną ekspresję wszystkich delikatnych szczegółów muzyki. Urok i pasja sceny dźwiękowej zostają odsłonięte. Podekscytowanie spotyka się z oczekiwaniem, gdy warstwy niewierności zostają usunięte, a muzyka ujawnia się w swojej prawdziwej formie.

CO TO SĄ GOŁE PRZEWODY?

Nieizolowane przewodniki to miedziane przewody 24AWG z litym rdzeniem. Te miedziane przewodniki zostały pokryte grubą warstwą palladu, a następnie grubą warstwą złota w celu ochrony przed korozją. Zastosowanie palladu jako międzymetalicznej bariery dyfuzyjnej w przeciwieństwie do niklu zapobiega zniekształceniom, które mogłyby zostać wprowadzone przez właściwości magnetyczne niklu.

DLACZEGO NIE ZASTOSOWAĆ ZŁOTA BEZPOŚREDNIO NA MIEDZI?

Chociaż możliwe jest nakładanie złota bezpośrednio na miedź, oba metale będą dyfundować między sobą, tworząc składniki stopu. Te składniki stopu mają bardzo słabą przewodność.

DLACZEGO STOSOWAĆ GOŁE PRZEWODNIKI?

Przewody gołe osiągają te same cele, co tradycyjne przewody izolowane.

Hamowanie korozji: Nieizolowane przewodniki są chronione przed korozją dzięki naszemu procesowi powlekania palladem/złotem.

Zapobieganie zwarciom: Aby zapobiec stykaniu się 6 nieizolowanych (na kanał) przewodników "Naked", powodując zwarcie, przewodniki zostały starannie oplecione bawełnianymi pasmami. Bawełniane pasma zarówno oddzielają, jak i zabezpieczają przewody.

DLACZEGO BAWEŁNA?

Bawełna posiada doskonałe właściwości dielektryczne w odniesieniu do wierności sygnału. Parametr ten jest powszechnie określany jako stała dielektryczna. Bawełna ma wartość 1,3 (1 jest wartością idealną) 2-5 to typowe wartości dla większości polimerów izolacyjnych. Na przykład fluorowęglowodór ma wartość 2,1, a polietylen 2,25.

ZAKOŃCZENIA KABLI

WBT

Balanced