REL-CU

Systemy subbasowe podłączone za pomocą naszych autorskich kabli REL skorzystają na niższym poziomie szumów bazowych i zwiększonym zakresie dynamiki. REL-CU opiera się na tych samych zasadach konstrukcyjnych, co nasze nieekranowane kable analogowe w oplocie i bezproblemowo integruje się z innymi produktami Kimber Kable.